Thực hiện kiểm tra xe trước sử dụng ở mỗi thời hạn bảo dưỡng theo lịch

ktdk1 ktdk2 ktdk3 ktdk4 ktdk5 ktdk6