Bảo dưỡng định kỳ

Đăng ngày: 23-08-2019 21:07:46

 

BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

Công ty Việt Nam SUZUKI có trách nhiệm chi trả tiền công bảo dưỡng định kỳ cho tất cả các xe SUZUKI làm bảo dưỡng định kỳ miễn phí tại Đại lý (có Phiếu bảo dưỡng định kỳ miễn phí).

 

Lưu ý rằng việc miễn phí không áp dụng cho các phụ tùng và vật liệu thay thế hay bổ sung ngoài các hạng mục trên.

 

Những lần kiểm tra bảo dưỡng ngoài những lần kiểm tra bảo dưỡng định kỳ miễn phí, khách hàng có trách nhiệm trả tiền công cho những phụ tùng, vật liệu thay thế.

XE MÁY BẢO HÀNH 2 NĂM

Lần Lần 1Lần 2Lần 3Lần 4Lần 5Lần 6Lần 7Lần 8
Tháng thứ0103060912151821
Số Km1,0003,0006,0009,00012,00015,00018,00021,000

XE MÁY BẢO HÀNH 3 NĂM

Lần Lần 1Lần 2Lần 3Lần 4Lần 5Lần 6Lần 7Lần 8Lần 9Lần 10Lần 11Lần 12Lần 13
Tháng thứ01030609121518212427303336
Số Km1,0003,0006,0009,00012,00015,00018,00021,00024,00027,00030,00033,00036,000

** Tiền công phụ thuộc vào kết quả đánh giá của trạm dịch vụ

 

Suzuki Việt Nam