Công Nghệ

Những điều bạn chưa biết về khoá xăng xe máy

Khoá xăng xe máy là bộ phận tuy nhỏ nhưng khá quan trọng và nhiều người lái vẫn chưa hiểu rõ về tầm quan trọng của bộ phận này. Khoá xăng là một bộ phận thường rất ít được sử dụng bởi người điều khiển xe máy phổ thông. Bộ phận này thường được đặt…xem thêm