Loại xe & thời hạn Bảo hành

Đăng ngày: 16-06-2016 17:11:13

LOẠI XE

Loại xe được cung cấp bởi Honda Việt Nam và được bán từ các Cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda Việt Nam ủy nhiệm.

 

THỜI HẠN BẢO HÀNH

Thời hạn bảo hành được quy định như sau :

 

3/5 - (2 bình chọn)