Bảo dưỡng định kỳ

Đăng ngày: 23-08-2019 21:07:46

 

BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

Công ty Việt Nam SUZUKI có trách nhiệm chi trả tiền công bảo dưỡng định kỳ cho tất cả các xe SUZUKI làm bảo dưỡng định kỳ miễn phí tại Đại lý (có Phiếu bảo dưỡng định kỳ miễn phí).

 

Lưu ý rằng việc miễn phí không áp dụng cho các phụ tùng và vật liệu thay thế hay bổ sung ngoài các hạng mục trên.

 

Những lần kiểm tra bảo dưỡng ngoài những lần kiểm tra bảo dưỡng định kỳ miễn phí, khách hàng có trách nhiệm trả tiền công cho những phụ tùng, vật liệu thay thế.

XE MÁY BẢO HÀNH 2 NĂM

Lần  Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 6 Lần 7 Lần 8
Tháng thứ 01 03 06 09 12 15 18 21
Số Km 1,000 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000 21,000

XE MÁY BẢO HÀNH 3 NĂM

Lần  Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 6 Lần 7 Lần 8 Lần 9 Lần 10 Lần 11 Lần 12 Lần 13
Tháng thứ 01 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36
Số Km 1,000 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 27,000 30,000 33,000 36,000

** Tiền công phụ thuộc vào kết quả đánh giá của trạm dịch vụ

 

Suzuki Việt Nam

 

1/5 - (1 bình chọn)